Vedtægter

Vandværket's vedtægter


Vandværkets vedtægter er senest blevet revideret d.30. juni 2021.


Vedtægter regulerer udadtil forholdet mellem vandforsyningen og andre juridiske personer, dvs. selskabets formål og medlemmernes hæftelse, rettigheder og pligter mv., og indadtil forholdet mellem medlemmerne vedr. det økonomiske ansvar, regnskabs- og budgetforhold, bestyrelseskompetence, generalforsamling, vedtægtsændringer og selskabets opløsning.