Regulativ

Regulativ


Et regulativ er en form for "leveringsbetingelser", der regulerer:

  - Vandværkets ansvar og pligter.

  - Hvordan ansvaret er fordelt mellem forbruger og vandværk.

  - Regulativet anviser også, hvordan vandværket skal opkræve takster i forhold til levering af vand og tilslutningsafgifter.


Regulativet udspringer af vandforsyningslovens § 55, gemmenarbejdes af vandværket og godkendes af kommunalbestyrelsen.