Om vandværket

Lidt historie

Vandværket afholdt stiftende generalforsamling d.3. juli 1947 som it IS.

Alle 12 interesenter var tilstede, de første vedtægter blev godkendt, og der blev dannet en 3 mands bestyrelse.


I 1949 var der 27 interessenter, der var blevet etableret en ny boring på 14 meters dybde, som kunne levere 6000 l vand i timen.


Fra 2010 ændredes regnskabsperioden til 1. januar - 31. december.


2021 er der 368 interessenter/forbrugere, og der leveres årligt 12.726 m3 drikkevand.

Pr. 1. januar 2022 ændres selskabsformen til anpartsselskab med begrænset ansvar A.m.b.a.