Generalforsamling

Generalforsamling


Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed i alle sager.

Dvs. at generalforsamlingen i alle sager kan bestemme indenfor lovgivningens rammer - forudsat vedtægternes regler om afstemning, beslut-ningsduelighed m.v. overholdes.


Hejsager Strands Vandværk holder generalforsamling i februar måned.


På denne side kan du finde de seneste referater og regnskaber.