Kontrol af installation

Kontrol af Installation


Som husejer bør man jævnligt kontrollere, at der ikke sker et unødigt vandspild.

Hold løbende øje med, at der ikke er vandhaner som drypper, eller et toilet som løber.


Kontrol for utætte vandinstallationer bør udføres mindst en gang om året, ved at gøre følgende:


Luk for alle vandhaner/tappesteder, og kontroller at de ikke drypper, toilet cisternen skal være fuld, og vandet i toilettet skal være helt rolig.


Aflæs din vandmåler, og kontroller at måleren står helt stille, og at det lille stjernehjul i måleren ikke drejer rundt.


Vent en tid, evt. gå en tur!

Dette kan evt. gøres når man forlader huset for en periode.


Aflæs igen vandmåleren, inden nogen bruger vand.

De to aflæsninger skulle gerne være identiske, som bevis på at installationen er tæt.


Er der registreret et vandforbrug i den mellemværende periode, bør du foretage yderligere kontrol af installationen.

Der kan være lækage i noget af den skjulte rørinstallation!

Kontakt evt. vandværket, som gerne er behjælpelig med yderligere vejledning.


I forbrugsperioden bør vandmåleren aflæses regelmæssigt. Det anbefales at aflæse mindst en gang i måneden.

Husk at gemme alle aflæsningerne for evt. dokumentaion for dit normalforbrug!NB!

Ejeren hæfter for det fulde vandforbrug med tilhørende vandafledningsafgift - Selv ved vandspild, som følge af brud på vandinstallationen, herunder jordledningen!