Forsyningsområde

Vandværket's forsyningsområde


Med baggrund i detaljerede indvindingsforhold, vandkvalitet, tilstand af forsyningsanlæg og forsyningssikkerhed for hvert enkelt alment vandværk i Haderslev Kommune, samt en plan for den fremtidige vandforsyning i hvert forsyningsområde, defineres  det enkelte vandværks forsyningsområde.

De nærmere detaljer er defineret i kommunens aktuelle vandforsyningsplan.


Hejsager Strands Vandværk's forsyningsområde grænser mod vest op til forsyningsområdet for Kelstrup Strand Vandværk i/s, og mod nord op til forsyningsområdet for Hejsager Vandværk. De tre vandforsyninger indvinder fra tre forskellige indvindingsområder.


Som et led i at øge forsyningssikkerheden, arbejdes der med planer for etablering af nødforsyningsledninger mellem de tilstødende forsyningsområder.