Arkiv side

Nyhedsinformation:


Andelsselskabet Hejsager Strands Vandværk

Afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d.31. marts 2022 kl. 19.00

På Pinnebergheim, Hejsager Strandvej 59.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Budget og takster
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske til
Bestyrelsen

20. marts 2022