Forside

Hejsager Strands Vandværk A.m.b.a

Vi er et privat alment vandværk med 369 interessenter.


Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper, som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.


Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.


90% af vore forbrugere er sommerhuse, hvorved vandværkets udpumpningsmønster varierer meget afhængigt af årstid og ferieperioder. Hvor vi i vintermånederne udpumper omkring 25m3 i døgnet, så ligger vi på en varm sommerdag i højsæsonnen på godt 120m3 i døgnen.

Vores mindste forbruger bruger 2-3m 3 om året, hvor den største forbruger ligger på lige under 200 m3 pr år.

Men fælles for dem alle er, at de forventer rent og godt drikkevand i hanen hver dag! 


Og det er med dette i fokus, at vi i bestyrelsen arbejder!

Aktuel drifts information:


Kommende ledningsarbejde!


Fra tirsdag d. 2. april starter ledningsarbejdet på ny hovedledning på strækningen Hejsager Strandby 20 - 115.
Der skal graves 4-5 borehuller, og selve hovedledningen underbores langs den sydlige vejside.

Ligeledes graves følgende steder:

  - Ned langs stikvejene ved Hejsager Strandby 59, hvor der forberedes til ny ledningsføring til efteråret.

  - Ned af stikvejen Hejsager Strandby 95 - 97, samt langs med fortovet ud foran nr. 93 og 109-111. Vejen vil desværre være lukket uge 14!

  - Ned langs stikvejen Hejsager Strandby 115 - 119, hvor hovedledningen forbindes med eksisterende leding i den vestlige side af vejen.

Arbejdet er planlagt til at foregå i perioden uge 14 - 16.
Der vil forekomme korte afbrydelser af vandforsyningen i perioden.

Håber på jeres overbærenhed med de nødvendige forsyningsudfald, som ledningsarbejdet desværre medfører.
Ved spørgsmål kontakt venligst driftsleder

Karsten Scherrebeck-Boisen på tlf. 24 93 38 30


Driftsleder

28. marts 2024

I bestyrelsen arbejder vi med følgende emner:


  • Afklaring omkring BNBO aftaler
  • Digitalisering af ledningsnettet
  • Udbygning af ny ringforbindelse til Hejsager Strandby