Forside

Hejsager Strands Vandværk A.m.b.a

Vi er et privat alment vandværk med 369 interessenter.


Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper, som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.


Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.


90% af vore forbrugere er sommerhuse, hvorved vandværkets udpumpningsmønster varierer meget afhængigt af årstid og ferieperioder. Hvor vi i vintermånederne udpumper omkring 25m3 i døgnet, så ligger vi på en varm sommerdag i højsæsonnen på godt 120m3 i døgnen.

Vores mindste forbruger bruger 2-3m 3 om året, hvor den største forbruger ligger på lige under 200 m3 pr år.

Men fælles for dem alle er, at de forventer rent og godt drikkevand i hanen hver dag! 


Og det er med dette i fokus, at vi i bestyrelsen arbejder!

Aktuel drifts information:


Kommende ledningsarbejde!


Hen over sommeren er der ikke planlagt nye ledningsarbejde.

Men vi planlægger at etablere en ny hovedledning ved Hejsager Strandby 59 - 87 til oktober.


De berørte husejere vil blive direkte kontaktet hen over sommeren.


Ved spørgsmål kontakt venligst driftsleder

Karsten Scherrebeck-Boisen på tlf. 24 93 38 30


Driftsleder

20. maj 2024

I bestyrelsen arbejder vi med følgende emner:


  • Afklaring omkring BNBO aftaler
  • Digitalisering af ledningsnettet
  • Omlægning af Hovedledning omkring sportspladsen ved Pinneberg, Hejsager Strandby
  • Tilbygning af driftsbygning ved vandværket