Forside

Hejsager Strands Vandværk i/s

Vi er et privat alment vandværk med 368 interessenter.


Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper, som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.


Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.


90% af vore forbrugere er sommerhuse, hvorved vandværkets udpumpningsmønster varierer meget afhængigt af årstid og ferieperioder. Hvor vi om efteråret udpumper omkring 15m3 i døgnet, så ligger vi på en varm sommerdag i højsæsonnen på godt 120m3 i døgnen.

Vores mindste forbruger bruger 2-3m 3 om året, hvor den største forbruger ligger på mere end 200 m3 pr år.

Men fælles for dem alle er, at de forventer rent og godt drikkevand i hanen hver dag! 

Aktuel driftsinformation:


Der er p.t. ingen driftsforstyrrelser.Vandværket udpumper for tiden godt 50 m3 drikkevand i døgnet.

Vi aflæser løbende alle målere, og følger op på eventuelle fejlkoder. Er der en lækage kode, kontaktes ejeren for at vi evt. sammen kan afdække årsagen.


Bestyrelsen

13. juni 2021

Ekstraordinær generalforsamling 2021


Den ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag d. 9. juni, hvor der under indkomne forslag var godkendelse af nye vedtægter.

Der var fremmødt 12 personer, hvoraf 10 havde stemmeret.
Da dette i følge vedtægterne ikke er tilstrækkeligt for godkendelse af vedtægtsændringer, indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 30. juni på Pinnebergheim kl. 19:00 


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering
  3. Godkendelse af nye vedtægter
  4. Eventuelt 


HUSK TILMELDING TIL FORMANDEN  PÅ 24 93 38 30


Nye vedtægtsforslag kan ses her


Bestyrelsen d. 13.6.2021.

Nyhedsinformation:


Mandag d. 14. juni blev der afholdt årsmøde i Haderslev Vandråd.

På årsmødet var det store tema drikkevandsbeskyttelse af BNBO arealerne.

Politisk er det pålagt de enkelte Kommuner, at udarbejde risikovurderinger for alle vandværker, med BNBO områder, og arbejde på at der laves frivillige aftaler med lodsejerne, som sikrer sprøjtefrie zoner for BNBO arealerne.


Haderslev Vandråd arbejder sammen med Haderslev Kommune og Landbrugsorganisationen om at finde en fælles tilgang til sådanne frivillige aftaler. Ingen ved i øjeblikket hvordan det ender, men en ting er nok sikkert, og det er, at det i sidste ende er alle vandforbrugerne der kommer til at betale!


Bestyrelsen

14. juni 2021