Forside

Hejsager Strands Vandværk A.m.b.a

Vi er et privat alment vandværk med 369 interessenter.


Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper, som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.


Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.


90% af vore forbrugere er sommerhuse, hvorved vandværkets udpumpningsmønster varierer meget afhængigt af årstid og ferieperioder. Hvor vi i vintermånederne udpumper omkring 25m3 i døgnet, så ligger vi på en varm sommerdag i højsæsonnen på godt 120m3 i døgnen.

Vores mindste forbruger bruger 2-3m 3 om året, hvor den største forbruger ligger på lige under 200 m3 pr år.

Men fælles for dem alle er, at de forventer rent og godt drikkevand i hanen hver dag! 


Og det er med dette i fokus, at vi i bestyrelsen arbejder!

Aktuel driftsinformation:


Der er i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser!

 

Vandværket udpumpede omkring 58-62 m3 drikkevand ud i døgnet,

hvillket er meget normalt for årstiden. Driftsleder

20. juni 2023

I bestyrelsen arbejder vi med følgende emner:


  • Afklaring omkring BNBO aftaler
  • Digitalisering af ledningsnettet
  • Udbygning af ny ringforbindelse til Hejsager Strandby