Forside

Hejsager Strands Vandværk i/s

Hejsager Strands Vandværk i/s

er et privat alment vandværk med 368 interessenter.

 

Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.

 

Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.

 

 

Aktuel driftsinformation:

 

Så er forbrugsdate for 2016 opgjort!

 

Der er i alt pumpet 13.641 m3 drikkevand ud fra vandværket.

Der er regustreret et forbrug hos jer forbrugere på i alt 12.519 m3.

Derved har der i 2016 været et total vandspild på 1.122 m3 (8,2 %)

 

Ingen driftsforstyrelser!

Der udpumpes for tiden mellem 15 - 20 m3 rent drikkevand i døgnet fra vandværket, afhængigt af ugedag og vejrforhold.

 

01. marts 2017

Planlagte anlægsarbejder:

 

Der planlægges med etablering af nødforsyningsledning til Kelstrup Strands Vandværk!

I den forbindelse vil forsyningen på den sidste strækning mod Kelstrup kortvarigt blive afbrudt!

 

Den tekniske løsning er ved at være afklaret, og den nærmere planlægning er i gang sammen med Kelstrup Strands Vandværk i/s.

 

Nærmere oplysning følger.

 

Du kan også finde os på Facebook.

Bliv ven med vandværket og få direkte besked om aktuel status og hendelser

Copyright © All Rights Reserved