Forside

Hejsager Strands Vandværk i/s

Hejsager Strands Vandværk i/s

er et privat alment vandværk med 368 interessenter.

 

Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.

 

Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.

 

 

Aktuel driftsinformation:

 

Arbejdet på Fredskovparken er afsluttet her i uge 18,

og der er ingen driftsforstyrelser!

 

Vi udpumper for tiden mellem 26 - 30m3 rent drikkevand i døgnet, hvilket er ganske normalt for årstiden!

 

05. maj 2017

Planlagte anlægsarbejder:

 

Der planlægges med etablering af nødforsyningsledning til Kelstrup Strands Vandværk!

I den forbindelse vil forsyningen på den sidste strækning mod Kelstrup kortvarigt blive afbrudt!

 

Den tekniske løsning er ved at være afklaret, og den nærmere planlægning er i gang sammen med Kelstrup Strands Vandværk i/s.

 

Nærmere oplysning følger.

 

Du kan også finde os på Facebook.

Bliv ven med vandværket og få direkte besked om aktuel status og hendelser

Copyright © All Rights Reserved