Forside

Hejsager Strands Vandværk i/s

Hejsager Strands Vandværk i/s

er et privat alment vandværk med 368 interessenter.

 

Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.

 

Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.

 

 

Aktuel driftsinformation:

 

Så er forbrugsdate for 2016 opgjort!

 

Der er i alt pumpet 13.641 m3 drikkevand ud fra vandværket.

Der er regustreret et forbrug hos jer forbrugere på i alt 12.519 m3.

Derved har der i 2016 været et total vandspild på 1.422 m3 (10,4 %)

 

Ingen driftsforstyrelser!

Der udpumpes for tiden mellem 16 - 22 m3 rent drikkevand i døgnet fra vandværket, afhængigt af ugedag og vejrforhold.

 

15.jan. 2017

Planlagte anlægsarbejder:

 

Der planlægges med etablering af nødforsyningsledning til Kelstrup Strands Vandværk!

I den forbindelse vil forsyningen på den sidste strækning mod Kelstrup kortvarigt blive afbrudt!

 

Dette arbejde vil blive udført hen over vinteren, og skal nærmere koordineres med Kelstrup Strands Vandværk.

 

Nærmere oplysning følger.

 

Du kan også finde os på Facebook.

Bliv ven med vandværket og få direkte besked om aktuel status og hendelser

Copyright © All Rights Reserved