Forside

Hejsager Strands Vandværk i/s

Hejsager Strands Vandværk i/s

er et privat alment vandværk med 368 interessenter.


Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.


Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.Aktuel driftsinformation:


Der er ingen driftsforstyrelser!


Vi udpumper for tiden mellem 18 - 20m3 rent drikkevand i døgnet, hvilket er ganske normalt for årstiden!


Foråret er over os, og risikoen for nattefrost er forbi.

Det er tiden hvor der igen åbnes for jeres vandinstallationer.

Vær opmærksom på at jeres måleren står helt stille,

når alle forbrugssteder er lukket!

Er der stadig bevægelse på måleren, bør i undersøge årsagen.

Kontakt evt. vandværket for råd og vejledning.24. marts 2019

Planlagte anlægsarbejder:


Sommer 2019 udskiftes de sidste gamle målere til fjernaflæsnings-målere. Herefter vil vandværket selv stå for måleraflæsningen.


Der planlægges med etablering af nødforsyningsledning til Kelstrup Strands Vandværk!

I den forbindelse vil forsyningen på den sidste strækning mod Kelstrup kortvarigt blive afbrudt!

Den tekniske løsning er ved at være afklaret, og den nærmere planlægning er i gang sammen med Kelstrup Strands Vandværk i/s.

Nærmere oplysning følger.


Du kan også finde os på Facebook.

Bliv ven med vandværket og få direkte besked om aktuel status og hendelser

Copyright © All Rights Reserved