Forside

Hejsager Strands Vandværk i/s

Hejsager Strands Vandværk i/s

Vi er et privat alment vandværk med 368 interessenter.


Vandværket har to råvandsboringer placeret omkring værket.

Der er tre rentvandspumper, som efter behov udpumper rent vand ud i forsyningsnettet.


Vandværket har en indvindingstilladelse på 28.500 m3, og udpumper årligt ca. 12.000 m3 rent vand til forbrugerne.


90% af vore forbrugere er sommerhuse, hvorved vandværkets udpumpningsmønster varierer meget afhængigt af årstid og ferieperioder. Hvor vi om efteråret udpumper omkring 15m3 i døgnet, så ligger vi på en varm sommerdag i højsæsonnen på godt 120m3 i døgnen.

Vores mindste forbruger bruger 2-3m 3 om året, hvor den største forbruger ligger på mere end 200 m3 pr år.

Men fælles for dem alle er, at de forventer rent og godt drikkevand i hanen hver dag! 

Aktuel driftsinformation:


I forbindelse med renovering af vandværket, forsynes i for tiden med frisk drikkevand fra Kelstrup Strands Vandværk.


Der er i øjeblikket et spild på 25%, og det er ikke lykkedes os at lokalisere lækagen!


Vi udpumper for tiden mellem 33 - 35m3 rent drikkevand i døgnet, hvilket ligger ca. 15m3 over normal forbrug!I forbindelse med vores søgen efter lækagen, kan der forekomme kortere afbrydelser af vandforsyningen i forskellige områder.

Vi håber på jeres forståelse.05. marts 2020

Planlagte anlægsarbejder:


Nødforsyningsledning til Kelstrup Strands Vandværk er blevet færdig. 


Vi er i færd med forberedelserne til inspection og restaurering vores rentvandstank og iltningstårn.

Fredag morgen d. 14. februar blev vores vandværk lukket ned.

Samtidig blev nødforsyningen til Kelstrup Strands Vandværk åbnet. Det er herfra vi skal forsynes med rent drikkevand i de fem - seks uger renoveringen af vores vandværk foregår!


Der var ikke mange forbrugere, som mærkede noget til denne omkobling. Kun de 15 forbrugere tættest på vandværket var uden vand i de to timer det varede at udskifte gamle hovedledninger og montere en ny hovedhane udenfor vandværet.


Opdateret søndag d. 16.02.2020 kl. 21:00

Copyright © All Rights Reserved

Du kan også finde os på Facebook.

Bliv ven med vandværket og få direkte besked om aktuel status og hendelser